Maris B.V.

Project Engineer national/international (WO) 1 FTE

If you are based in the Netherlands, and keen to work internationally on technically challenging projects that really makes a difference to marine and climate science, then MARIS has the ideal job for you!

We are looking for preferably a Master of Science who has recently graduated or is looking for the next career step after working for several years (1-4). You will have a solid technical basis, communication/management skills, and a broad scientific interest.

The health of the oceans and seas, plus the changes in the climate offer MARIS many opportunities to develop and operate, together with our (inter)national partners, marine environmental data management infrastructures and related services. These infrastructures and services support scientists, but also aim to inform the citizen and policy makers about the status and changes of the sea and climate. With your knowledge and effort you will strengthen our team for these interesting challenges, while at the same time you will develop yourself into an all-round project engineer.
Our work domain is international: Various projects are being undertaken with (co)financing from the EU, matching the Marine Knowledge, Blue Economy and Green Deal agenda’s.

About MARIS
Mariene Informatie Service (MARIS) has developed itself since its foundation in 1996 into an all-round expert in (marine) data management solutions. MARIS is operating at the interface between data acquisition and data use. We provide the IT expertise required to deliver the web applications, webservices, and consultancy to make the data available to users. In addition to the marine domain, we are also active in the development of climate services, citizen science initiatives, recreational applications and even applications for the oil & gas sector.

The MARIS team currently consists of 10 employees of which half are IT developers. The advertised position aims to strengthen our consultancy staff. At MARIS we work in a relaxed and professional atmosphere, with lots of room for technical innovation, and great opportunities for personal development.

A small selection of our recent projects:

For a more complete overview please check our portfolio at: https://www.maris.nl.

What will you do?
You will work together with your colleagues as a small multidisciplinary team. The work domain is broad, you will need time to learn the ins and outs. After a first period of education and exploration, in which you will receive coaching by experienced colleagues, your role will steadily increase into an independently working engineer to contribute to solutions, coordinate (parts of) projects and organize work. There will be plenty of scope to contribute your own initiative, expand your knowledge, and to work independently. A good level of English is important with no requirement to speak Dutch, but we do strive for a long-term contract in which you are based in the Netherlands.

Are you interested and do you fit our profile? If so, then please contact us and submit your CV! We are always available for questions or a short meeting.

Contact person: Peter Thijsse – peter@maris.nl - +31 614875780

*** Acquisition by recruiters is not appreciated ***

Project Engineer nationaal/internationaal (WO) 1 FTE

Als je geïnteresseerd bent om aan de slag te gaan in een internationale werkomgeving, met technisch uitdagende projecten, die echt een verschil maken voor de mariene en klimaatwetenschap, dan heeft MARIS de ideale baan voor jou!

We zoeken bij voorkeur een Master of Science, die onlangs is afgestudeerd of die na enige jaren (1 – 4) ervaring toe is aan tweede loopbaan stap. Je hebt een solide technische basis, communicatie/management vaardigheden, en daarnaast een brede wetenschappelijke interesse.

De gezondheid van de oceanen en zeeën, plus de verandering van het klimaat bieden MARIS veel mogelijkheden om samen met onze (inter)nationale partners marine environmental data management infrastructuren en gerelateerde data services te ontwikkelen en beheren. Deze infrastructuren en services ondersteunen wetenschappers, maar hebben ook als doel burgers en beleidsmakers te informeren. Met jouw inzet en kennis kun je ons team versterken voor deze interessante uitdagingen en daarnaast jouzelf verder ontwikkelen tot allround project engineer. Diverse projecten worden uitgevoerd met (co-)financiering van de Europese Unie (EU) ihkv Marine Knowledge, Blue Economy, en Green Deal agendas.

Over MARIS
Mariene Informatie Service (MARIS) heeft zich sinds oprichting in 1996 ontwikkeld tot een allround expert in (mariene) data management oplossingen, en de IT expertise die daarbij hoort om webapplicaties, webservices, en consultancy te leveren om data beschikbaar te maken voor gebruikers. We zijn naast het mariene data domein ook actief in de ontwikkeling van klimaatservices, citizen science, toerisme/recreatie, en zelfs in de gas en olie branche. MARIS opereert op de interface tussen data inwinning en gebruik. MARIS bestaat op dit moment uit 10 medewerkers, waarvan de helft IT developer is. De nieuwe functie richt zich op versterking van onze consultancy staf. Er heerst bij MARIS een ontspannen en professionele werksfeer, en er zijn goede mogelijkheden voor ontwikkeling op persoonlijk en technisch vlak.

Een kleine selectie uit onze recente projecten:

Bekijk voor een idee van onze andere projecten het portfolio van MARIS op onze website: https://www.maris.nl.

Wat ga je doen?
Je werkt samen met je collega’s als een klein multidisciplinair team. Het werkterrein is breed: Na een eerste inwerktijd waarin je het werkveld leert kennen, o.m. via coaching door ervaren medewerkers, zul je een steeds grotere rol gaan spelen in het bijdragen aan oplossingen, het coördineren van (deel)projecten, en het organiseren van het werk. Er is veel ruimte voor eigen initiatief, ontplooiing van nieuwe kennis/interesses en zelfstandigheid in de uitvoering. We streven naar een langjarig dienstverband waarbij je woonachtig bent in Nederland.

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de gestelde vereisten? Neem dan snel contact op en stuur je CV! We zijn altijd beschikbaar voor een oriënterend gesprek.
Heb je nog vragen neem dan contact op met Peter Thijsse – peter@maris.nl

*** Acquisitie door recruiters wordt niet op prijs gesteld ***